ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น วิธีการในการห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือส่งเสริมการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและก็การให้กู้ (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายและก็พลเมืองจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานดูแล กระทั่งบางทีอาจนำไปสู่ความเสียหายของประชาชน

เพราะยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในและต่างแดน และตอนนี้มีผู้ให้บริการในเมืองนอกหลายรายที่ประสบเจอกับปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการและก็มีการระงับการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการในการควบคุมดูแล โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้หรือลงทุนและจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังที่กล่าวมาแล้วมิได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (ได้แก่ อาจมาจากงบประมาณผลักดันการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม ยกเว้นมีลักษณะเป็นการผลักดันการขายตามหลักมาตรฐานที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.ห้ามทำการประชาสัมพันธ์หรือชวนบุคคลทั่วไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อย่างเช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างแดนผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบกิจการได้ เป็นต้น

นอกนั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการปรับแก้การเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและก็การกำหนดมูลค่าการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อมั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและก็การจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ